Har politikerne og ledelsen i kommunen det de trenger av utstyr og materiell for å kunne utføre sitt arbeid? For det har ikke lærerne i kommunen. Det er innkjøpsstopp, så da lurer jeg på hvordan lærerne skal kunne klare å følge læreplanen når ikke det kan handles inn det som trengs av materiell og utstyr. Spesielt går det ut over kunst og håndverksfaget. I læreplanen for grunnskolen står det tydelig hva kunst og håndverkstimene skal inneholde. Ett av målene for 4. klasse er at «eleven skal kunne bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte». For å nå dette ene målet, må de blant annet ha planker, spiker/skruer/ lim, leire, stoff og trå. Hvis det skal spikres eller skrus noe i tre, lages noe i leire eller sys noe i tekstil, må det kjøpes inn materiell.

Innkjøpsstopp for skolene betyr at det ikke skal kjøpes inn noe som ikke er høyst nødvendig. I gamle Marnardal kommune ble det kjøpt inn de materialene som var nødvendig for å kunne gjennomføre lovpålagt undervisning. Men etter sammenslåingen av kommunene og påfølgende innkjøpsstopp, så har de brukt opp nesten alt det som fantes på lager og nå er lagrene nesten tomme. Det finnes kun rester av ark, garn og litt leire. Det er sikkert ennå diverse rester her og der, men ikke nok til at ungene kan få den opplæringen de har krav på mener jeg. I en pressemelding fra Stortinget i mai 2022 heter det at «ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert», og at det skal lages en stortingsmelding knyttet til dette. Hvordan skal man få til å etterkomme dette hvis ikke kommunen følger opp med nødvendig utstyr og materiell som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen?

Elisabeth Lindland i Miljøpartiet De Grønne (MDG) nevner i et leserinnlegg høsten 2023 at hun har hørt om lærere som kjøper inn materialer av egen lomme for å ha noe å lage noe av i kunst og håndverkstimene. Lærere er kreative og gjør absolutt det beste ut av de få ressursene de har. Men en dårlig kommuneøkonomi kan da ikke gå ut over undervisningen til barna våre. Dette kunne vel ikke være planen med den nye storkommunen?

Det er stor stas for barna å lage noe som de kan ta med hjem til foreldre å gi i gave eller bare vise fram. Jeg tenker at det er god læring i praktiske fag hvor kreativiteten og praktiske ferdigheter får fritt spillerom. Det lages julepynt og påskepynt, de bruker kreativitet, og det er mulighet for å gjøre noe med hendene og få et produkt som man selv har laget. Jeg undrer meg over om kommunen og oppvekst er i utakt med læreplanen når det gjelder kunst og håndverksfaget?