Juletid og dyrtid, to ord som ikke går så bra sammen. Muligens vil neste jul bli økonomisk lettere for gjennomsnittsfamilier. Neste år kan det bli lettere hvis renteøkningen stopper nå i vinter og normalisering og optimisme kommer tilbake i samfunnet. Statistisk sentralbyrå (SSB) la for en lite uke siden fram sine prognoser for økonomien fremover til 2026. Dessverre ser det ut til å bli litt verre før det blir bedre. Iallfall det neste halvåret. De som allerede sliter har nok ikke så stor buffer igjen.

Jeg har snakket med næringsdrivende i Mandal sentrum som syns det er vanskelig å forholde seg til en ny vinter med høye strømpriser, samtidig som dyrtid, renter og inflasjon preger markedet. Det er ikke tvil om at folk har mindre å rutte med og at mange lokale næringsdrivende opplever sviktende omsetning. Denne vinteren blir det enda viktigere å støtte de som driver lokale butikker og bedrifter i Lindesnes. Detaljhandelen har ofte små marginer og siden bedrifter ikke får strømstøtte er de svært sårbare for svingninger.

Her i Lindesnes har vi også større bedrifter, mange som er ledende på sitt felt, som sliter med mye høyere strømregninger enn hva konkurrenter andre steder i landet får. Hvor er rettferdigheten i dette? Ser ikke politikerne konsekvensene av denne konkurransevridningen? Jeg leser hos NRK at eksperter mener at fram mot 2030 kommer disse forskjellene til å utjevnes og at da vil hele Norge fungere som et marked med like priser. Men skal Sørlandets næringsliv måtte leve i fem til seks år til med så uforutsigbare og skjeve rammevilkår?

Strømprisene føles urettferdig for oss her i sør, og påvirker jo vårt næringslivs evne til å holde tritt med resten av landet. Det skjer mye på fem år og betydelige høyere kostnader her i sør kontra lenger nord vil jo påvirke eksisterende bedrifters evne til å henge med og utvikle seg. Høyere kostnader her enn i andre strømsoner vil selvfølgelig også begrense nyetableringer og investeringer i vårt område. Kom igjen, det sier seg selv at dette ikke går. Dere som jobber for næringslivet på Sørlandet på Stortinget, dere vet jo allerede dette, men jeg minner om at dette er den viktigste kampen nå.