Hver vår kommer nyhetsoppslagene som setter i gang debatt om russefeiringen. Derfor starter jeg denne ukas «Tanker på tirsdag» med å minne om at russetiden på sitt beste er fest, moro, samhold og etablering av vennskap som kan vare livet ut. I Mandal bidrar russen med mye positivt. De gjennomfører innsamlingsaksjon for kreftsaken, lager lokalrevy, temadager og arrangementer for hele kullet. Det er heldigvis mange ulike måter å være russ på i et lite lokalsamfunn som Mandal.

Russefeiringen får likevel stadig dårligere renommé, og det finnes mange eksempler på at russebusskultur og utagerende festing ødelegger for fellesskap og inkludering. I tillegg blir kostnadene for mange altfor store både når det gjelder penger og skoleresultater. Her gjenspeiler nok russefeiringen dessverre generelle trender i samfunnet med mer individualisering og kommersialisering.

Det kanskje mest absurde med russetiden er likevel at festperioden ligger før eksamen og før skolearbeidet er avsluttet, og slik har det vært i lang tid. Da russetiden i 1979 ble flyttet til etter 17. mai, var målet å dempe den, men det motsatte har skjedd. Russetiden blir stadig lengre og starter nå i midten av april. I perioden der elevene skal avslutte opplæringen og forberede seg til eksamen, er det festing og rulling som gjelder for mange. Og om man ikke blir sliten nok av det, bidrar kalde april- og mainetter til forkjølelse og sykdom for mange.

Nei, legg russetiden til første del av juni når sola varmer, skolearbeidet er over og forsommeren er på det aller finest. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ønsker dialog med russen for å få dem til å endre tidspunkt for feiringen, og dialog er bra, for russefeiringen er privat og kan ikke instrueres. Hun bør likevel også ta initiativ som gjør forslaget så attraktiv at russen faktisk velger å utsette festen. Da er det nok viktig at de er helt ferdige med skole- og eksamen når juni kommer, og da må skolemyndighetene ta grep som sikrer dette. Å kompromisse med russen er et godt utgangspunkt.

For det første kan eksamensperioden komprimeres. Kanskje kan Vg3-elevene få antall eksamener redusert fra fire til tre ved at en obligatorisk eksamen legges til Vg1 der dagens ordning gjør at bare noen få elever trekkes ut til eksamen? For det andre må elevene være ferdige med undervisningen de har krav på når eksamensperioden starter. Å få til dette er enklere nå enn før, for skolene har fått dataverktøy som legger til for fleksibilitet når det gjelder når i skoleåret timer avvikles.

Det som ryker om russetiden flyttes, er feiringens bånd til 17. mai, men vil russen savne 17. mai? Neppe. Mange er så slitne når dagen kommer at nasjonaldagen framstår som et antiklimaks. Dessuten er det mulig å endre og lage nye tradisjoner, og sankthans kan vel her på Sørlandet være en fin dag for å runde av 13 års skolegang.

Legg russetiden til første del av juni når sola varmer, skolearbeidet er over og forsommeren er på det aller finest.