Mens turistene koser seg med strand, er de lokale på jobb