Kulturlivet trenger privat kapital. Når du kjøper kunst, er du med på å holde kunst og kultur i live. Du kjøper en bit av kunstnerens historie som du stolt kan vise frem hos deg selv eller på kontoret. Den kunsten du kjøper er også en bit av deg, for den forteller litt om deg og dine prioriteringer. Den danske maleren Asger Jorn sa «et bilde har ikke større verdi enn de sjelelige og sanselige kreftene det vekker til livet i betrakteren».

Jeg mener at man skal kjøpe kunst med hjertet, og ikke på spekulasjon om verdistigningen. Noen ganger treffer man så klart både med hjertet og investeringen, og da blir det vinn-vinn. Det viktigste er likevel at man kjøper kunst man selv setter pris på.

Jeg vil oppfordre alle kunstinteresserte til å støtte våre lokale kunstnere, og da først og fremst de kunstnerne som er unge og uetablerte. Det å få solgt et verk til noen som tror på kunsten din, er til stor økonomisk hjelp for en ny kunstner. Samtidig skaper det selvtillit og tro på fremtiden. Bruk gjerne galleriet i Buen, for selv om det er kommunalt driftet, kommer det godt med at folk støtter ved å kjøpe kunst fra utstillingene der. Galleriets andel av kunstsalgene vil igjen være med på å gi muligheter til flere utstillinger, forhåpentligvis med unge fremadstormende kunstnere fra Lindesnes.

Det er mange unge, nye og dyktige kunstnere som trenger å få vist seg frem. Her kan den nye enhetslederen for kultur og idrett i kommunen, Vidar Torsøe, få et godt tips. Ved å organisere en årlig salgsutstilling for nye kunstnere i Buen, kan utstillingen fungere som et springbrett. Utstillingen kan også være til inspirasjon for unge som drømmer om en karriere innen kunst.

Svein Bringsdal, kunstner

Den kunsten du kjøper er også en bit av deg, for den forteller litt om deg og dine prioriteringer.