Den økonomiske situasjonen mange barnefamilier nå står i, med økte kostnader på mat, drivstoff og renter, for å nevne noe, kan være en stor påkjenning. Å arrangere en barnebursdag kan være en betydelig utgiftspost hvis økonomien i hverdagen allerede er anstrengt. Bursdagsfeiringen er en stor dag, som de fleste unger gleder seg til, uansett hvor stort barnet er. Det er en tradisjon at det skal være mat, kake og godteposer til gjestene. Jeg ønsker at alle skal ha en fin feiring, uten at det blir en stor økonomisk belastning for en familie, men hvordan kan vi få det til?

Etter en rask sjekk koster et barneselskap for 15 barn på Leos lekeland 4950 kroner, Skyland koster 4035 kroner, Lindland gård 2775 kroner og så videre. Hvis man har plass hjemme er det topp, for da kan man få et greit selskap til mellom 500 og 1000 kroner. Men i en klasse med 15 barn, er det ikke alle som har mulighet eller plass til å være hjemme. Derfor synes jeg det bør være gratis å låne offentlige lokaler som barnehage, skoler, idrettshaller eller kulturbygg fra kommunen. Når jeg henvender meg til kommunen om dette, så får jeg til svar at Heddeland barnehage og Øyslebø skole ikke lenger er mulig å låne eller leie.

Forskjellene i samfunnet synes å bli større, og de økonomiske utfordringene for flere barnefamilier eskalerer i et tempo som vi ikke har sett på mange år. Ville det ikke da være en enkel sak, og jeg mener en god investering for kommunen, å låne ut bygg som likevel står der? Det som i verste fall blir en ekstra kostnad, er at varmen og ventilasjonen må stå på litt lenger utover kvelden. Oslo kommune operer med en timesats på 48 kroner for leie av klasserom eller andre oppholdsrom opp til 100 kvadratmeter. Dette er en symbolsk sum, og antakelig mest for å ha en kontaktperson å forholde seg til.

Lindesnes kommune, ved kultur og idrettsenheten, har oppgitt at det opereres med priser på 500 kroner og 1000 kroner for eventuell vask. Flere kommuner som Sola, Lyngdal og Nannestad har gratis leie av lokaler for barn som er tilknyttet en kommunal barnehage eller skole, såfremt alle barna i klassen eller kullet blir invitert. Å utligne sosiale forskjeller ved hjelp av et så enkelt tiltak som å gi de som ønsker å feire tilgang til offentlige lokaler, mener jeg bør være i kommunens interesse og en god og rimelig inkluderingspolitikk. Hvorfor kan vi ikke ha det sånn i Marnardal og resten av Lindesnes?