Da jeg flyttet til Oslo i 1988 var det en selvfølge at man som student tok toget. Det var trygt og ganske raskt. Ingen Oslobuss fantes, og fly var noe dyrt og eksklusivt. I 1988 var faktisk toget det raskeste «landbaserte» reisealternativet til Oslo. Det var raskere enn bil og mye raskere enn bussene som etter hvert ble et tilbud. Togreklamen sa: «Se Dagsrevyen i Kristiansand!». Toget gikk fra Oslo klokka 1500, var fremme i Kristiansand 1920 og Dagsrevyen startet 1930. 4 timer og 20 minutter var reisetiden.

I dag, 36 år og noen mislykkede togsatsinger senere, bruker det raskeste toget 4 timer og 26 minutter. De fleste bruker mer. På alle disse årene har reisetiden på vei blitt halvannen time kortere, mens toget altså bruker lengre tid enn i 1988. Toget nå har også lengre reisetid enn bussene som kjører til Oslo. Da er det kanskje ikke så rart at passasjertallet på toget er nedadgående, mens bussrutene får stadig flere reisende. Samferdselsforsker Anders Langeland ved UiS spådde i høst at Sørlandsbanen kommer til å legges ned innen 10 år.

Jeg håper virkelig at han ikke får rett. Tog er en behagelig reiseform. Det er mulig å arbeide der, slappe av, lese, strikke, se film og høre på radio. Det er kaffe, vafler og toaletter. Det er også en flott reisemåte når man reiser med barn eller har mye bagasje. Det er sosialt og avslappende, og toget blir i tillegg stadig kåret til det mest miljøvennlige reisealternativet. Ikke et vondt ord om bussen, for de som driver disse rutene både vestover og østover gjør en god jobb, men tog er og blir en mer komfortabel reisemåte.

Det er lite sannsynlig at det kommer bevilgninger til en ny togtrasé slik at vi får en rask togforbindelse mellom Kristiansand og Oslo, men tenk om noen kunne ta kampen for å forbedre det togstrekket vi har? Det må da gå an å reise raskere enn i 1988 også med eksisterende skinnegang og kjøreledninger. Det må gå an å ha en solid nettforbindelse, og det må gå an å unngå «buss for tog» i mye større grad. Et større og mer «hårete» mål er å kople sammen Sørlands- og Vestfoldbanen slik at reisetiden til Oslo forkortes og byer på Sørlandet og i Vestfold bindes sammen. Slike løsninger har vært lansert, men planene er dessverre i det blå for en togstrekning som har fått det optimistiske navnet «Genistreken».

Det er lett å skylde på privatiseringen av togtrafikken når man klager over tilbudet på Sørlandsbanen, men disse problemene var omtrent identiske i NSB sin tid. Problemet ligger i skinner, kjøreledninger og møteplasser, ikke hos togoperatøren. Kanskje er det lurt å stenge banen fullt og helt en lengre periode for vedlikehold og oppgradering slik at det ikke blir så mye lapping og bruk av «buss for tog». Toget må være et forutsigbart og komfortabelt reisealternativ slik at flest mulig velger det. Jeg har i hvert fall lyst til å ha toget som det naturlige førstevalget.