LINDESNESREGIONEN Størst har nedgangen vært i Lindesnes kommune, som har 15 færre arbeidsledige enn ved utgangen av juli. Det er en nedgang på 0,6 prosent. Nedgangen i prosent er like stor i Åseral, som har fått tre færre arbeidsledige den siste måneden. Med kun 1,2 prosents arbeidsledighet, eller totalt 6 arbeidsledige, er Åseral nest lavest i fylket, kun slått av Sirdal. Det viser tall fra Nav Vest-Agder.

LES OGSÅ:

Nedgangen i antall personer er riktig nok størst i Mandal, som har fått 21 færre helt arbeidsledige den siste måneden. Men i andel av arbeidsstyrken er nedgangen her bare halvparten så stor som i Lindesnes.

I både Audnedal og Marnardal har det blitt flere arbeidsledige den siste måneden, med en økning på henholdsvis 7 og 3 ledige.

– Vanlig etter ferie

– Nedgang i ledigheten er ikke helt uvanlig etter en ferie. Næringslivet er i gang igjen på normalt vis. I tillegg har Nav vært raske til å trappe opp tiltakene som også er en viktig faktor for at ledigheten faller, sier avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder, Per Lund, i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Nedgang siste året

Men også sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en nedgang i arbeidsledigheten i regionen.

Men denne nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i Mandal, som har fått 36 færre arbeidsledige i løpet av det siste året. For Lindesnes har det vært en økning på 19 arbeidsledige, for Marnardal 9 og for Audnedal 5. Mens Åseral har hatt en nedgang på 4. FIKK DU MED DEG DENNE?

Synker i fylket

Det har i august vært nedgang i antallet ledige i Vest-Agder. Det er nå 3540 som er helt ledige. Det er en nedgang på 124 personer siden utgangen av juli. Men 113 flere enn på samme tid i fjor.

Ledigheten for Vest-Agder er 3,7 prosent av arbeidsstyrken, noe som er 0,6 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet, og tredje høyest i landet, bare slått av Aust-Agder (3,9 prosent) og Rogaland (4,5 prosent).

For Lindesnesregionen samlet er tallet cirka 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Nav Vest-Agder forventer fallende ledighet utover i september. Det er normalt for årstiden, ifølge pressemeldingen.

Helt arbeidsledige i Lindesnesregionen

(endring siden juli i parentes)

KommuneAntallAndel av arbeidsstyrken
Åseral6 (-3)1,2% (-0,6%)
Audnedal22 (+7)2,4% (+0,8%)
Marnardal35 (+3)3,0% (+0,3%)
Lindesnes78 (-15)3,2% (-0,6%)
Mandal234 (-21)3,0% (-0,3%)

Kilde: Nav