En ting kommer i alle fall ordfører Alf Erik Andersen (Frp) til å bli husket for. Den endeløse rekken av rikspolitikere fra blåblå side som besøker regionen for å høre om hva som trengs. Nærmest et par ganger i måneden får man følelsen at ordføreren har invitert med seg en eller flere påvirkelige stortingspolitikere som står klare til å si noe om hva Mandal kan få eller ikke kan regne med å få. Mandal kirke, nasjonal tømmerhavn i Strømsvika, ny E39, nytt fengsel og nå sist forprosjektet med syv statlig finansierte lærerstillinger i skolesektoren. Alle har hatt besøk av en politiker eller flere med makt. De endelig forløsende resultatene som sikrer Mandal lottorekka med alle prosjektene, er ikke sikret.

Budsjetthøstens symbolkamp blir de syv statlig finansierte lærerstillingene. Ordføreren mener fem millioner kroner i året blir tøft å finne plass til om statsstøtten forsvinner. Blomdalen ungdomsskole har hatt fire ekstra lærerstillinger siden prøveordningen startet høstet 2013, og har gode resultatet å vise til. De øvrige tre stillingene har vært hos Vassmyra ungdomsskole. Blomdalen eksemplifiserer med færre elever i flere klasser. Trivselen hos elevene har økt, det samme har karakterene, for eksempel i matematikk. Elevene får mer arbeidsro og opplever økt støtte fra lærerne. Som for alle — det hjelper å bli sett. Ordfører-bror og fylkestingsrepresentant for Frp, Steinar Bergstøl Andersen, var med på skolebesøket. Han er utdanningspolitiker på fylkesplan og skriver i en kommentar under artikkelen på l-a.no, at statsbudsjettet er eneste mulighet og fraråder økt eiendomskatt for å finansiere offentlig forbruk. Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune (Frp) sitter i kirke-, forsknings- og utdanningskomiteen og lovte å bruke Blomdalen-eksemplene i statsbudsjettarbeidet.

Statsbudsjettet kan ikke være en sovepute for ordfører Andersen og det politiske flertallet. Arbeiderpartiets opposisjonsleder Even Tronstad Sagebakken har lovet å jobbe for flertall for å finansiere lærerstillingene. Det høres ut som en god plan. I 18-17-flertallet sitter mange skolesjeler som vrir seg på taburettene over å måtte fjerne ressurser fra skolen. Både i Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er det bystyrepolitikere som kan komme til å bryte ut i akkurat denne viktige saken. Lærerstillingene handler om tidlig innsats. Ryker stillingene og den tidlige innsatsen får velgerne trøste seg med at redningen kanskje kommer. Fengselet på Jåbekk tar i mot dem som bystyret valgte bort å hjelpe underveis.