Foto: Kjell Olsen
Foto: Kjell Olsen
Foto: Kjell Olsen

Nå er vi ferdige med høsten og den siste måneden gjorde sitt til at temperaturene ble godt over normalen. November endte opp 2,5 grader over normalen på 5,6 grader. Til en sammenligning er middeltemperaturen i november 2015 bare 0,4 grader lavere enn mai 2015. Vi hadde to-tre fine kalde dager med temperaturer under null, men ingen døgnmiddeltemperaturer under null.

12,4 plussgrader

Laveste døgnmiddel ble 21. november med 0,3 grader og varmeste døgnet ble 11. november med døgnmiddel på 11,1 grader.

Høyeste måling i november var den 10. november med 12,4 grader og laveste med minus 1,3 den 22. nov.

Høsten under ett endte 1,5 grader over normalen. Høstens middeltemperatur på 10,7 grader er noe lavere enn den varme høsten i fjor, som var 0,8 grader varmere.

Høstens høyeste måling var 18,1 grader 8. september og laveste var 22. november med minus 1,3 grader.

Varmt i sjøen

Sjøtemperaturen har også vært høy gjennom november, kun 6 dager under 10 grader og høyeste måling(er) den 1., 2. 8. og 12. november, med 11,8 grader og laveste måling 8,5 grader den 22. november, i den kalde fine perioden.

Middeltemperatur på 10,7 grader er 1,6 grader varmere enn normalt.

Middeltemperatur gjennom hele høsten er godt over normalen, men ikke så høy som de siste årene.

Høyeste sjøtemperatur var 9. september med 17 grader og laveste var 25. oktober med 8,1 grader.

Få vindfulle dager

Som sagt nok vind, men ikke ekstremt mye, hele 27 dager uten kuling og hvis vi sammenligner med året sommer hadde vi i de tre sommermånedene bare 21 dager uten kuling.

Gjennom høsten har det vært 24 dager med liten kuling, 20 dager med stiv kuling, 12 dager med sterk kuling, 7 dager med liten storm, pluss siste dagen i november.

Av disse dagene er novembers andel, 5 dager med liten kuling, 5 dager med stiv kuling, 7 dager med sterk kuling og 3 dager med liten storm og høsten avsluttes i dag med storm 26,3 m/sek og vindkast opp i 35 m/sek, orkan begynner på 32,7 m/sek. Et verdig punktum for høsten 2015. ## Mye nedbør

Det har vært en våt november og den eneste hvite nedbøren vi har hatt er hagl. Samlet nedbørmengde i november er 186 mm som er 40 mm over normalen. Det har kommet nokså jevnt med nedbør, faktisk er det slik at det har kun vært 6 døgn denne måneden uten nedbør, men mest kom det 8. nov med 24,2 mm.

Høsten har også gitt oss mer enn normalt, men en tørr oktober jevnet dette ut noe. Allikevel samlet 466,2 mm er 52,2 mm mer enn en normalhøst, bra for strømprisene.

Det mest nedbørrike døgnet i høst var 15. september med 34,4 mm.

Med mye nedbør blir det ofte lite sol, men i november har vi registrert 23 dager med sol eller gløtt av sol. Tallene for høsten er 68 av høstens 91 dager var sola i mer eller mindre grad synlig.

Vi går nå inn i vintermånedene og håper dette våte og varme været fortsetter.

Ha en riktig god desember.

Fyrvokterne på Lindesnes.