Tirsdagens folkemøte på Mandal videregående skole startet med informasjon om "Nye Lindesnes". Kommunereformen fører til storsammenslåing av småkommuner. Mandal er stor nok med sine 15000 innbygger til å klare seg selv. Mandal er likevel på frierferd til Lindesnes, Marnardal og Audnedal. Åseral har gitt beskjed om at kommunen ikke er interessert i et nord-sør samarbeid. Ordfører Tore Askildsen sa at målet er at kommunene skal ivareta sin identitet samtidig som tilbudene skal bli som før i alle de fire eksisterende kommunene. Et sterkere demokrati, samlede innbyggere, bedre næringsutvikling og økonomi var lokkemidlene for sammenslåing. Ordføreren sa at ingen skal slukes av de andre og lokal identitet skal ivaretas. Samtidig la ikke ordføreren skjul på at Mandal skal være hovedstad med rådhus plassert i byen.

Det er så salomonisk sagt at selvfølgelig har noen snakket sammen. Representanter fra de fire kommunene har jobbet med forslaget over tid. Rådmann Hans Stusvik i Marnardal beskrives som sentral i ledelsen bak forslaget om Nye Lindesnes og skal ha samlet alle interessene. Kommunesammenslåingen går raskt. Avgjørelsen må være tatt for å rekke sammenslåing innen 2018. Men drømmen kan gå i oppfyllelse. Regionen blir samlet med rundt 23000 innbyggere. Ny Lindesnes vil være sterk og synlig mot Lister i vest og Stor-Kristiansand i øst. Kommunene samarbeider om mange tjenester allerede i dag. Bo— og arbeidsmarkedet er felles. Kyststripen vil være stedet regionen vokser mest i årene som kommer. Likevel er distriktene nødvendige med sine verdier.

Forslaget ble lagt frem på samme møte som Statens vegvesen presenterte ny E39. Kommunereformen fikk en kommentar fra salen. Så ble det stille. Responsen speiler ikke betydningen av den viktige avgjørelsen for en hel region. Likevel er det ikke sikkert et folkemøte om kommunereformen hadde skapt så stor debatt. Regionen er allerede en stor familie. Ordfører Tore Askildsen beskrev Nye Lindesnes som et fotballag. Der får de flinke spillerne posisjoner etter hva de er gode til. Ordføreren nevnte ikke at mange aldri er gode nok til å bli med på laget eller blir byttet ut etter første omgang. Derfor blir de neste ukene spennende fordi kommunene kan velge noe helt annet enn en stor region. Lindesnes kan velge Lyngdal. Marnardal liker Søgne og Songdalen. Mandal kan klare seg alene. Audnedal er fortrolig med et indre Agder. De avgjørende innbyggerundersøkelsene får stor betydning. Befolkning skal spørres om kommunevalg. Sier for eksempel flertallet i Lindesnes at Lyngdal er bedre enn Mandal, kan ikke politikerne udemokratisk velge Mandal. Håpet må samles om en slagkraftig region til felles beste, og ikke særinteresser som risikerer å tape. Verst resultat er små kommuner som blir stående alene uten makt og innflytelse nå beslutningslokomotivene raser forbi.