Opphetet debatt da planutvalget trosset Nye Veier

Planutvalget på befaring: John Kittelstad (KrF) viser utvidelsen av Sandnesheia boligfeltet, et område som kommer i konflikt med Nye Veiers ønske om tilførselsvei. I bakgrunnen Jon Erling Solås og Roar Melsom i Asplan Viak. Foto: Geir Nerhus