30 dagers fengsel for vold og trusler mot politiet

foto