foto
Førstebetjent Svein Wærenskjold foretrekker å kjøre egen vannscooter fremfor politibåten. Foto: Anna Larsen

Får stor frihetsfølelse av scooterkjøring