Har skrevet doktoravhandling om flyktninger: – Det vil kreve mye av oss

foto