Flere titalls lag og foreninger møttes for å diskutere flyktningsituasjonen

foto