Takker av etter 40 år for menigheter i Mandal og Japan

foto