På dette turistskiltet eksisterer verken Buen eller broa

foto