Fylkeskommunen: – Kan ikke brøyte og strø samtidig