Barnebarnet fikk avslag, men nå har bestefaren fått konsesjon

foto