Milliardærarving har søkt om å oppgradere kommunens dyreste hytte

foto