Flere klager etter brøytetildeling – mener konkurransen må avlyses

foto