Samlet SKAP og UiA for å lage prosjekter til FNs bærekraftsmål

Gruppa Matvinn fra SKAP stakk av med seieren under Bærekraftsfestivalen. Her er gruppemedlemmene Ingunn Liurong Jonson, Ole Henrik Sæve, Nicolai Lohmann, Jens Petter Hvidsand og Sigrid Rognsvåg. Foto: Privat