Dykkere fant flere tonn søppel i Mandalselva

foto