Har slåss for ekstra mobilmast i flere år: Nå er den på plass