Stoler ikke på at kommunen rydder minnestøtten ordentlig