100 sørlandske aggregater til Ukraina: Åseral gir det største