Bevilger fem millioner til kliniske kreftstudier

foto