I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 95,3 øre per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 1,17 kroner.

Søndagens snittpris per kWh er 8,3 øre høyere enn lørdag og 26,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen søndag på 1,17 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 9,1 øre høyere enn lørdag og 94,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 1,67 kroner.

Minsteprisen blir på 44,5 øre per kWh mellom klokken 13 og 14.