Ønsker vurdering av dykketjeneste og døgnbemanning