Søgne kommunestyre har møte torsdag 28. januar. Her har Per Kjær (SV) og Yngvar Monstad (MDG) en interpellasjon angående Østre Havbukta.

Eiendommen "Havbukta" ble solgt til ny eier har utført arbeid i Østre Havbukta ved det som kalles "Skrivestua" og mener at dette er innmark.

I interpellasjonen står blant annet:

Østre Havbukta er ei vakker badebukt som allmennheten har benyttet til bading, soling og for oppankring og overnatting i båt fordi stedet gir ly for vestlige vinder.

Ny eier fikk våren 2015 utført arbeider på stedet som fremstår som privatiserende. Eier har uttalt til avisen ”Budstikka” at stedet er innmark, og da ikke tilgjengelig for allmennheten.

SV og MDG ber om at kommunen nå kommer med en konklusjon.

Ivar Otto Myhre, tidligere kommuneadvokat i Sandefjord kommune med juridisk spisskompetanse på området, er krystallklar på at Østre Havbukta er utmark.  Leder av arealenheten i Søgne, Glenn Austegard sa til Budstikka 16. desember 2014 at saken var under behandling. Utover det ville han ikke kommentere.

I kveld må ordføreren gi svar på interpellasjonen.

Kommunestyret er i Søgne Rådhus, kommunestyresalen i 2. etasje. Møtet er åpent for alle. Saksliste kan leses her