Onsdag tar formannskapet i Songdalen debatten om det skal være folkeavstemning om ny kommune eller ikke. Rådmannen fraråder kravene som folkene bak innbyggerinitiativet har.

Det er kommunestyret som tar endelig avgjørelse 3. februar.

Rådmannen gir politikerne to forslag til vedtak. Det første er likelydende med det folkene bak oppropet om avstemning krever, det siste er hans råd.

Les også: Blir sak i februar

Les også: Tvinger frem sak om sammenslåing

Les også: Vil forhandle med Søgne samtidig

1: Skal det være avstemning, må denne gjøres så fort som mulig etter at forhandlingene med Stor-Kristiansand og Søgne er avsluttet. Han anbefaler da en egen avstemning for Finsland, slik at de har mulighet til å se mot Marnardal eller Vennesla. Avstemningen må ha 45 prosent oppslutning skal den være bindende.

2: Politikerne holder fast på vedtaket 23. september der kommunestyret avviste avstemning. De avviser også egen avstemning i Finsland. Skulle kommunestyret likevel gå for avstemning etter at formannskapet sier nei, bør en avstemning bare være rådgivende.

Saken om sammenslåing kommer opp etter at innbyggere i Songdalen har benyttet seg av den såkalte initiativretten. Hvis et bestemt andel av innbyggerne ber om at en sak tas opp i kommunestyret, må politikerne følge dette. I Songdalen må 129 personer be om dette (2 prosent av innbyggertallet). Over 200 støtter at saken tas opp på nytt.

Avviser innbygger-krav

Rådmannens forslag til vedtak der politikerne sier ja til avstemning, er altså likelydende med kravet til de 209 som ber om at saken tas opp på nytt. Rådmannen fraråder sterkt å ta med punktet om at Finsland skal ha egen avstemning, blant annet fordi det ikke vil være tid til å utrede hvilken kommune Finsland da skal være en del av. Han er også sterkt kritisk til forslaget om at 45 prosent er nok oppslutning til at en avstemning er bindende. Oppslutningen bør være over 50 prosent, skriver han.

Forslaget om folkeavstemning ble nedstemt i kommunestyret. 11 ønsket avstemning, 14 var mot.

Lovverket sier folkeavstemning er én måte å be om folkets mening. Kommunen kan også bruke opinionsundersøkelser, spørreundersøkelser, folkemøter med mer. Loven sier at avstemniner er rådgivende, men kommunestyret kan selv vedta at den skal være bindende.

Kommunen har allerede vedtatt å lage en spørreundersøkelse for å finne ut hva folk mener om sammenslåing. Dette skal gjøres i alle kommunene som omfatter Stor-Kristiansand.

Les også: Kan gi langt høyere e-skatt

Les også: Navnet er Søgne