– Det var et utrolig viktig vedtak, det var for mange konsekvenser både for de som bor på øyene, beredskap ved sykdom bare for å nevne noe. Jeg er virkelig glad for at det ble et flertall som ville bevilge de nødvendige midlene. Vedtaket gjelder for et år, sier en fornøyd ordfører Solveig K. Larsen til Budstikka.com.

Også båtfører Trond Andreas Karlsen er glad for vedtaket.

– Selvsagt er jeg glad for at jeg slipper å bli jobbsøkende, men jeg er minst like glad på vegne av alle de parter som ville blitt berørt hvis tilbudet hadde forsvunnet, sier Karlsen.

– Hva synes du om at det er vedtatt for et år?

– Det som var viktig var å sikre videre drift, og det er gjort nå, det er gledelig, sier Karlsen og tilføyer:

– Nå kan jeg virkelig glede meg til sommeren.

Arbeiderpartiets forslag til vedtak ble vedtatt med 20 mot syv stemmer. De som stemte i mot var Høyre, Torfinn Kleivset (KrF) og Torunn Verdal (KrF).

Også Høyre og Fremskrittspartiet hadde forslag til vedtak. Begge falt med syv mot 20 stemmer.

Trond Andreas Karlsen kan gå jula trygt i møte. Høllen Båtruter har fått nødvendig tilskudd.