Helge Stapnes (Ap) kommunestyremedlem og medlem i SAM-utvalget (Samferdsel, areal og miljøutvalget) i Vest-Agder, er dypt skuffet over vedtaket som ble gjort i SAM-utvalget nå tirsdag.

– Arbeiderpartiet la fram forslag om å gå for full pakke, ta de kostnadene som kommer og få en skikkelig gang- og sykkelsti. Selv om det blir dyrere og man må innløse fabrikken er det det eneste fornuftige, sier Stapnes.

Høyre fremmet et forslag i SAM-utvalget som Stapnes kaller et kvasiforslag. Det gikk på en innsnevring i bakken som i følge Stapnes fører til at to større lastebiler ikke kan møtes.

– Det er galskap å på for en innsnevring i bakken. Dessverre var det kun KrF og Miljøpartiet som støttet forslaget til Arbeiderpartiet, Frp og Senterpartiet gikk for Høyres forslag. Dermed fikk det flertall. Forstå det den som kan. Nå har de ventet i førti år på sykkel- og gangsti i Kilen, at de da skal få noe som vil skape nye problemer blir feil. Dette er en strekning som det er mye tungtrafikk, traktorer og en slik innsnevring er meningsløs, sier Stapnes.

Han stiller seg også meget undrende til at det anslås en medkostnad mellom to og seks millioner, fordi en ikke har fått kontakt med eieren av fabrikken som må innløses om man skal få bred nok veg.

– En slik informasjon som skal ha noen betydning for saken finner jeg merkelig. En må da komme med noe mer konkret enn to til seks millioner, sier Stapnes.

Bsnett.no ringte i dag til eier av fabrikken. Etter tre ring svarte Carl Berg på telefonen.

– Det var et møte for lenge siden, der ble det sagt at jeg skulle bli kontaktet igjen, men jeg har ikke hørt noe. At de ikke har fått tak i meg er ikke tilfelle. Hvis jeg er i USA er det sønnen min som betjener telefonen, så ingen har ringt, sier Berg.

Ut fra signalene han fikk på det møtet, har han ventet på å høre noe, men ingenting har skjedd.

Reidar Heivoll (Sp) er oppgitt over vedtaket i SAM-utvalget.

– Jeg er rett og slett såra og vonbroten. Saksutredningen er elendig, men jeg håper at ikke siste ord er sagt i denne saken. Kommunen er reguleringsmyndighet. Vi kan ikke spise av vegen for å få til en gang- og sykkesti. De kan ikke ha anelse om hva slags trafikk det går her. Vi har traktorer, tømmerbiler og store trailere fra Røyrås Trevare, det er helt hinsides.

Også Heivoll kaller vedtaket for en kvasiløsning.

– Hva synes du om at Senterpartiet gikk inn for dette?

– Jeg håpte du ikke skulle spørre om det. Utrolig skuffet. Men det får Sigmund Oksefjell selv stå for, sier Heivoll.

Protokollen med vedtaket var ikke ferdig for publisering da Bsnett.no snakket med det politiske sekretæriatet i Vest-Agder Fylkeskommune onsdag ettermiddag.