Torsdag i sist uke fant flere veien til Brandsvoll herredshus i Finsland hvor digre kompegryter fylt med digre komper stod og ventet på husets kjøkken. Før arbeidsnever satte kniv og gaffel i delikatessene var det foredrag av Simon Thorsdal, økonomisjef i Agder og Telemark skogeierforening.

Fagkonsulent landbruk i Songdalen kommune, Rune Haaversen-Westhassel hadde også innlegg. Han fastslo smilende at han ble kalt både julenisse og onkel Skrue, fordi kompene blir betalt av rentemidler av skogfond. Dette er midler til felles nytte for «skogbruksfamilien» så som info/veiledning, kurs og andre faglige samlinger, som for eksempel en kompefest.

Han kunne videre fortelle at det er en økning når det gjelder avvirkning av tømmer sammenlignet med fjoråret. Det er de to siste årene satt ut 100 000 nye planter, og at det vil bli gitt ekstra tilskudd til tettere planting. En del av klimatiltak.

Bønder og skogeigere, de fleste begge deler, fikk høre om store vegprosjekt som er på gang.

– Vi har fått signal fra Fylkesmannen om at vi kan regne med tilsagn om tilskudd av vegmidlene for Vest-Agder til et par av prosjektene allerede innværende år. Alt av veganlegg vil legge til rette for økt avvirkning framover, sa Haaversen-Westhassel.

Videre har Songdalen kommune meldt inn et investeringsbehov i skogbruket for 2017 i størrelsesorden 6,4 millioner, hvorav det er behov til vegbygging på 5,5 millioner. Forventede tilskuddsmidler vil da være ca 2,1 millioner.

Etter et underholdningsinnslag var kvelden over. De frammøtte songdølene gikk hjem mette av komper, bløtkake, faglig informasjon, ispedd en dose med latter.