Planutvalget behandler søkanad om å rive eksisterende hytte og oppføre ny hytte på Åros. Eksisterende hytte har et bebygd areal på 20,5 m2. Ny fritidsbolig søkes oppført med bebygd areal på 61 m2. Eier opplyser at det i tillegg til hytte som søkes revet, er et anneks på eiendommen med bebygd areal 15,3 m2. Bruksareal for ny hytte er oppgitt til 55,4 m2 .

Helge Reisvoll (H) mener at argumenter brukes som det passer seg.

– Det er merkelig, vi har hatt en sak tidligere da det ble sagt at camping var på vei ut, så det var greit å bygge leiligheter. Nå er området plutselig viktig for campingen. Dette er trist for de som sitter som eiere og ikke får lov til noe annet enn vedlikehold, sier Reisvoll.

Knut Henriksen (Ap) har husket å trykke på knappen og sier at de går for rådmannens forslag.

Bernt Daland (Frp) fremmer forslag om at anneks skal rives, en ny hytte på 60 kvadrat kan bygges. De mener at dette ikke har noen betydning for camping.

– Her er eier blitt tredd en ny reguleringsplan over hodet i 2010. At grunneier ikke får lov til å bygge en nøktern hytte, svekker ikke friluftsområdet, mener Daland i sitt innlegg.

Frp sitt forslag fikk kun Frp og Høyre sine stemmer.