Har du lurt på hva som i disse dager skjer ved Farvannet, så er det Songdalen kommune holder på med et større prosjekt med utskifting av tre gamle avløpspumpestasjoner. Dette informerer kommunen om på sine nettsider.

– Ved Farvannet har vi en stasjon som nå er gravd opp og fjernet. Stasjonen er fjernet for å gi plass til en ny og moderne pumpestasjon på samme stedet. Stasjonen må byttes ut fordi den er ca. 35 år. Den hadde alt for liten kapasitet etter store utbygginger i Mjåvann industriområde og i forhold til drift og arbeidsmiljø var den utgått på dato, skriver kommunen.

– Den nye stasjonen vil ha tørroppstilte pumper i eget maskinrom og en egen tank som avløpsvannet renner inn i. Dette gir et mye bedre arbeidsmiljø for driftsoperatørene våre i forhold til den gamle stasjonen der pumpene stod nede i avløpsvannet. Vi kommer også til å sette inn vinduer i den nye stasjonen slik at de som går forbi kan se inn i stasjonen og hvordan det kan se ut i et av disse små kommunale byggene langs vegen, informerer de videre.

Farvannet er den andre stasjonen som byttes ut. En tilsvarende utskiftning ved Møllebekken, er akkurat avsluttet. Neste stasjon på listen er ved Askekjerran i Finsland.