På Monan i Søgne skal det etableres ett stort og komplisert kryss samt at det skal bygge bru over eksisterende E39 mot Volleberg. Arbeid i området har startet opp og man holder blant annet på med riving av eksisterende bebyggelse. Dermed er tettstedet Monan i Søgne historie.

Områdene inn til Monan er avsperret for allmenn ferdsel av sikkerhetsmessige hensyn.