Ukens leder: Prinsesse Märtha får fortjent kritikk for å bruke prinsessetittelen til å selge billetter på sin turné med sjaman og kjæreste Durek Verret. Det komersielle samrøret prinsessen har en hang til, er ikke noe nytt. Prinsessen har i sitt voksne yrkesliv hatt et alternativ vei det norske folk har himlet med øynene over, men sukkene har raskt åndet ut.

Nå er Norge i gang igjen. Inntil videre. Biskop i Stavanger bispedømme besluttet at prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett likevel ikke fikk holde foredrag i St. Petri kirke i Stavanger, meldte TV2. Det er to år siden Snåsamannen fikk slippe inn i samme kirke og snakke om livet, døden, håp og heling. Det er altså forskjell på på folk. En norsk, gammel og god mann med helbredende krefter har ikke feil form og feil farge som en prinsesse og hennes utkårede sjaman.

For kongehusene i Norden er friksjon i familielivet ingen ukjent øvelse. Forfatteren og historikeren Øystein Sørensen ga i 1987 ut boken «Døden på Reeperbahn». Boken er senere revidert og utvidet med tittelen «og andre skandaler i nordiske kongehus». Boken tar for seg fyll, hor og galskap med bred pensel om kongehusene. Kong Fredrik den 8. av Danmark ble for eksempel funnet død som lik nummer1653 på et likhus i Hamburg etter en nattelig luftetur i det belastede strøket Reeperbahn. Kong Fredrik var far til Norges senere Kong Haakon. En dansk avis skrev dagen etter at «Bekræftes de første Efterretninger, er Døde inntraadt under Omstendighter saa fjerne som overhodet mulig fra Kongedømmets Idé og Form».

For å trekke litteraturen inn i samtiden. Dronning Sonja be født som sivilist med etternavn Haraldsen, og daværende kronprins Harald kjempet i et lite tiår for å få sin utkårede kjærlighet. Ingen betviler dronningen i dag. Mette Marit Tjessem Høiby seilte inn som en sørlandsk storm i kongehuset for snart 20 år siden. Hun tilsto gråtende i media en utagerende fortid. Monarkiet raknet ikke dengang heller, og kronprinsesse Mette-Marit har tilført monarkiet medmenneskelighet og mellomenneskelighet med sin åpenhet om livets u-svinger helt frem til i dag. Sjaman Durek Verrett er kontroversiell, suspekt og et sandkorn i det moralske øyet til befolkningen, men sjamanen er fullt ut en håndterbar størrelse og ingen trussel.

Det er derfor unødvending og historieløst og be prinsessen vurdere å levere inn sin tittel slik regionavisen Fædrelandsvennen konservativt og moralsk indignert på lederplass oppfordret til. Märtha er Norges prinsesse på godt og vondt, og er en rollemodell for folket slik folket er, gode og vonde.