Innmarsj: Konfirmantene går inn til konfirmasjon i Familiekirken i Mandal under ledelse av Pål Helmersen, hovedleder i Tentro Mandal-Lindesnes. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Konfirmantene ble møtt med jubel