Daglig leder Øystein Folkestad og Mandal Stillasutleie legger bak seg et år hvor inntjeningen økte betydelig til tross for et 20 prosents fall i omsetning. Daglig leder Øystein Folkestad og Mandal Stillasutleie legger bak seg et år hvor inntjeningen økte betydelig til tross for et 20 prosents fall i omsetning. Foto: Idar H. Lamo

Gode tall for Mandal Stillasutleie: – Men vi har lært at det er ikke gull alt som glimrer