Rikke Alvestad har vinket inn en bilist til busslomma. Rikke Alvestad har vinket inn en bilist til busslomma. Foto: Signe Marie Rølland

Politikontroll i Marnarkrysset