foto
2019: Berit Turnbull og Aud Arntsen konstaterer at sommeren 2019 så langt har vært våt og forholdsvis kjølig. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Været: – Gir ikke opp sommerhåpet