Vigelandshallen kan bli 5 millioner kroner rimeligere

I en orientering til kommunestyrepolitikerne i Lindesnes framgår det at ny Vigelandshallen kan bli over fem millioner kroner rimeligere enn først antatt.

  • Dag Lauvland

I Lindesnes kommunestyre 29. august ble budsjettert ramme for ny hall på Vigeland økt til 50 mill. eks. mva. Men kommunestyret ba likevel om at det ble gjort en vurdering av hvordan kostnadene i prosjektet kunne reduseres.

Blant annet ble det pekt på arealet som var har økt med over 500 kvadratmeter sammenlignet med opprinnelig kalkyle. Det var valgt en dyrere fundamenteringsløsning, det ble gjort fordyrende materialvalg, samt at skytebane og styrkerom ble lagt i andreetasje.

Alt bør forsøkes å legges på ett plan, eventuelt med unntak av teknisk rom, og samtidig bør det vurderes mer sambruk med arealer og fasiliteter i eksisterende hall. Kommunestyret ba også om at nytteeffekten ved bruk av solenergi på taket skulle utredes.

Som tidligere nevnt i Lindesnes Avis hadde BRGruppen det laveste anbudet med totalt 44.447.723 kroner + mva.

Men i samarbeid med BRG engasjerte kommunen et arkitektfirma for å vurdere alternative løsninger. Brukergruppen og den politisk oppnevnte styringsgruppen konkluderte med at beste løsning er å ha alle funksjoner på ett plan. Alle funksjoner vil likevel bli beholdt.

Her er hva BRG ser som innsparingspotensial:
Reduksjoner i kvadratmeter (356 m2 mindre flate) - kr. 3.560.000
Heis utgår - « 350.000
Trapp utgår - « 100.000
Forbindelsesgang/korridor gml. Bygg + « 100.000
Bæresystem/yttervegger som Spangereidhallen - « 2.000.000
Nytt utbygg mot banen (62 m2) + « 496.000
Foldevegg i miljørom + « 100.000
Tillegg for ekstra gulvflate (550 m2) + « 2.750.000
Endret fundamenteringsløsning - « 1.038.600
Regningsarbeider (sikkerhet-kan bli brukt) - « 1.250.000
Opsjon luft/vann varmepumpe - « 380.000

Sum innsparingspotensial - kr. 5.232.600 kroner

Nytt styrkerom er nå tenkt plassert i miljørommet i eksisterende Lindesneshallen. Der vil det være nødvendig med en oppgradering for formålet på mellom 300 og 500 tusen kroner.

Likevel mener teknisk sjef, Ove Torland at det ikke nødvendigvis er slik at en må gå for alle innsparingsmulighetene, men det vil i alle tilfeller kunne spares inn et betydelig beløp, mener han.

Les hele saken med abonnement