I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 77,005 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 1,0056 kroner.

Onsdagens snittpris per kWh er 13,3 øre lavere enn tirsdag og 2,29 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen onsdag på 1,0056 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 10,6 øre lavere enn tirsdag og 2,54 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 1,46 kroner.

Minsteprisen blir på 20,9 øre per kWh mellom klokken 13 og 14 og er den laveste i landet.