Svein Wærenskjold utførte livreddende førstehjelp på tilskuer