40 prosent færre bekymringsmeldinger til barnevernet

foto