Legemiddelselskapet Novo Nordisk har i nesten ett år slitt med å levere nok av diabetesmedisinen Ozempic. Legemiddelverket sier mangelen vil fortsette.

Overfor NTB bekrefter overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk (SLV) at Novo Nordisk for øyeblikket har problemer med å dekke etterspørselen etter Ozempic i Norge.

– Vi må dessverre være forberedt på perioder med mangel på Ozempic en god stund fremover, sier Hortemo.

Norge har hatt perioder med mangel på Ozempic fra høsten 2022.

Ozempic markedsføres for behandling av diabetes type 2. Det er imidlertid også populært fordi den aktive ingrediensen i produktet er semaglutid, som kan redusere appetitten og medføre vektreduksjon. Den danske firmaet Novo Nordisk produserer også andre medisiner med semaglutid, spesifikt for behandling av fedme og overvekt.

– Vi forutsetter at Novo Nordisk som et ansvarlig selskap prioriterer produksjon av de produktene med semaglutid som er tilpasset behandling av diabetes type 2, sier Hortemo.

Han understreker likevel at den usikre leveringssituasjonen ikke har medført at pasienter med diabetes type 2 har stått uten god behandling. Legemiddelverket har åpnet for bruk av utenlandske pakninger – og det finnes andre såkalte GLP1-reseptoragonister som kan brukes.