LINDESNES Lindesnes kommune oppretter en ny 80 prosents helsesøsterstilling relatert til skolehelsetjenesten. Det ble klart i formannskapet torsdag.

– Det var ett av mange gode tiltak i rådmannens budsjettforslag som vi har valgt å videreføre, sier ordfører Janne Fardal Kristoffersen.

Ifølge rådmannens budsjettforslag er stillingen 80 prosent, hvorav 60 prosent er fast. Den skal finansieres gjennom statstilskuddet som gis som følge av flyktningmottaket i Lillehavn. Dersom tilskuddet faller bort må kommunen dekke utgiftene med egne midler. Disse midlene ligger ikke i budsjettet i dag, presiserer rådmannen.

LES OGSÅ:

Budsjettet behandles formelt i kommunestyremøtet 10. desember.