Skal ha truet med å skyte inspektører fra Sjøfartsdirektoratet

foto